Umowa o pozycjonowanie abonamentowa, hybrydowa, za efekt – którą wybrać?

Jeśli już zdecydowaliśmy się pozycjonować naszą witrynę oraz że to zadanie powierzmy agencji SEO, warto poruszyć temat umów o pozycjonowanie, jakie możemy podpisać. Ogólnie są to trzy typy umów – umowa abonamentowa, hybrydowa oraz za efekt. Każda z nich ma swoje plusy i minusy oraz będzie lepszym rozwiązaniem w konkretnych sytuacjach. Czym są zatem te wszystkie umowy oraz kiedy wybrać dany rodzaj? Wszystkie najważniejsze informacje o umowach o pozycjonowanie prezentujemy w tym artykule.

Umowa abonamentowa

Pierwszym typem umowy, jaki możemy wybrać, chcąc zlecić pozycjonowanie naszej strony internetowej agencji SEO, jest umowa abonamentowa. Jest to umowa, która będzie obowiązywała określoną ilość czasu np. przez rok. Zawiera ona konkretne czynności, które będzie wykonywała agencja SEO w zamian za konkretną miesięczną opłatę, jaką będziemy płacili za pozycjonowanie w formie rachunku. Przy umowie abonamentowej opłata jest znana i regularna przez cały okres trwania umowy w miesięcznych przedziałach niezależnie od tego, jakie wyniki będzie osiągała witryna. Agencja SEO zobowiązana jest również do wykonywania określonych w umowie czynności i do zrealizowania ich w poszczególnych miesiącach lub ogólnie — jeśli jest tak zapisane w ciągu trwania całej umowy.

Plusem umowy abonamentowej jest możliwość elastycznego zarządzania pozycjonowaniem od strony agencji i przeznaczania odpowiedniej ilości czasu na to działanie w konkretnym miesiącu. Pozycjonowanie abonamentowe jest również efektywne finansowo i tanie w przeliczeniu na wykonanie pracy przy witrynie. Dzieje się tak ze względu na to, iż agencja ma pewność sporego zarobku i może zaoferować nam również wiele korzyści w postaci swoich usług. Minusem umowy abonamentowej jest z kolei konieczność zobowiązania się do płacenia konkretnego abonamentu przez długi czas, co w biznesie może być dość kłopotliwe.

Umowa za efekt

Umowa o pozycjonowanie za efekt to umowa, która uzależnia wypłatę wynagrodzenia agencji od tego czy uzyskała ona konkretne określone przez nas efekty w konkretnym czasie. Na rynku jest to już obecnie jedna z najmniej popularnych umów, z jakich możemy skorzystać, choć w dalszym ciągu pewna część agencji oferuję takie rozliczanie się. Przed podpisaniem umowy za efekt wspólnie z agencją SEO ustala się jakie cele chcemy osiągnąć oraz w jakim czasie. Następnie agencja SEO wycenia umowę i podaje nam konkretną sumę, jaką zapłacimy jeśli uzyska dla nas właśnie taki efekt.

Plusem umowy za efekt jest to, że płacimy jedynie wtedy, kiedy agencja SEO osiągnie dla nas wskazane przez nas efekty. Dzięki temu nie zachodzi obawa wydania środków i niezrealizowania założenia, do którego dążyliśmy. Minusem tego typu umowy jest zagrożenie ze strony nieuczciwych agencji SEO, iż będą one pozyskiwały np. bezwartościowy ruch lub manipulowały statystykami jedynie w celu osiągnięcia rezultatu i uzyskania zapłaty, a po zakończeniu działań przy witrynie efekty znikną w bardzo krótkim czasie.

Umowa hybrydowa

Umowa hybrydowa o pozycjonowanie to umowa, która łączy oba powyższe formaty. Podpisując tę umowę, samodzielnie decydujemy, w jakim zakresie i stosunku będziemy płacili regularnie abonamentowo oraz za efekt. Możemy zatem ustalić wykonywanie konkretnych czynności miesięcznie w zamian za konkretną sumę, a także dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięcie dodatkowych celów. Umowa taka pozwala zmobilizować agencję do osiągnięcia wyższego celu w zamian za wyższe wynagrodzenie, a także minimalizuje ryzyko manipulacji statystykami, gdyż agencja zajmuje się naszą witryną długotrwale, a my jesteśmy jej stałymi klientami. Umowa tego typu może być jednak nieco droższa z uwagi na ryzyko związane z osiągnięciem celu przez agencję, choć nie jest to aż tak znaczący minus w porównaniu z korzyściami, jakie możemy osiągnąć, podpisując umowę abonamentową.

Kiedy warto wybrać dany rodzaj umowy?

Umowę za efekt możemy podpisać w sytuacji kiedy zależy nam jedynie na konkretnym efekcie, a nie na całościowym pozycjonowaniu witryny czy budowaniu jej mocy i kompleksowych działaniach. Może to być np. krótki okres intensywnej kampanii reklamowej, gdzie chcemy jedynie pozyskać konkretną ilość ruchu czy wejść na stronę i nie zależy nam na ogólnym inwestowaniu w witrynę. Pozycjonowanie abonamentowe zdecydowanie warto wybrać jeśli chcemy inwestować w witrynę długotrwale oraz zależy nam na jak najefektywniejszym pozycjonowaniu strony. Pozycjonowanie hybrydowe będzie idealnym rozwiązaniem jeśli i tak chcemy promować naszą witrynę w internecie, ale zależy nam też na osiągnięciu konkretnych celów, których jednak nie musimy osiągać koniecznie.